Gå till It's Learning

Handel & Administration


Handels- och administrationsprogrammet ger dig möjlighet att hitta ett yrke inom ett brett verksamhetsfält - du kan arbeta inom personaladministration, organisation, kommunikation , ekonomi, konferens- och receptionsarbete eller kundservice.


Vi har många inriktningar mot olika yrken. I utbildningen ingår APU (Arbetsplatsförlagd utbildning). Tycker du om att arbeta med administration och organisation så kommer du att hitta en inriktning som passar just dig. Några av de utbildningar inom Handel & Administration som vi erbjuder är:

Administratör

Butikssäljare

Egen företagare

Inköpsassistent

Redovisnings- och HR-assistent

Validera

Har du redan kunskap och erfarenhet sedan tidigare så kan du validera, det innebär att du får ett individanpassat utbildningsinnehåll där vi utgår från dina tidigare kunskaper och erfarenheter och du kompletterar med de delar du saknar.

Betyg, intyg och diplom

Samtliga kurser leder till behörighetsgivande betyg, efter avslutad utbildning får du betyg och utbildningsdiplom.

Studietakt och Studieform

Oavsett vilken kommun du bor i kan du välja att studera på heltid eller deltid, med föreläsningar eller på distans

Kursutbud

Valfri text och övrigt innehåll.

Administratör, A-delen, 400 p

Administration 1 (ADMADM01) - 100
Information och kommunikation 1 (INFINF01) - 100
Servicekunskap (FÖSSEV0) - 100
Reception 1 (HOTREC01) - 100

Butikssäljare, A-delen, 400 p

Personlig försäljning 1 (FÖSPER01) - 100
Information och kommunikation 1 (INFINF01) - 100
Praktisk marknadsföring 1 (HANPRA01) - 100
Servicekunskap (FÖSSEV0) - 100

Administratör, B-delen, 400 p

Information och kommunikation 2 (INFINF02) - 100
Administration 2 (ADMADM02) - 100
Reception 2 (HOTREC02) - 100
Affärskommunikation (AFFAFÄ00S) - 100

Butikssäljare, B-delen, 400 p

Praktisk marknadsföring 2 (HANPRA02) - 100
Inköp 1 (INKINK01) - 100
Handel- specialisering (HANHAN00S) - 100
Personlig försäljning 2 (FÖSPER02) - 100

Redovisning- och HR-assistent, A-delen, 400 p

Företagsekonomi 1 (FÖRFÖR01) - 100
Företagsekonomi 2 (FÖRFÖR02) - 100
Redovisning 2 (FÖRRED02) - 100
Administration 1 (ADMADM01) - 100

Inköpsassistent, A-delen, 400 p

Praktisk marknadsföring 1 (HANPRA01) - 100
Inköp 1 (INKINK01) - 100
Inköp 2 (INKINK02) - 100
Företagsekonomi 1 (FÖRFÖR01) - 100

Redovisning- och HR-assistent, B-delen, 400 p

Administration 2 (ADMADM02) - 100
Administration - specialisering (ADMADM00S) - 100
Personaladministration (ADMPER0) - 100
Affärskommunikation (AFFAFÄ00S) - 100

Inköpsassistent, B-delen, 400 p

Entreprenörskap (ENTENR0) - 100
Administration 1 (ADMADM01) - 100
Personlig försäljning 1 (FÖSPER01) - 100
Branschkunskap inom handel & admin (HANBRS0) - 100
Inga träffar.

Kursutbud

Administratör, basdel, 400 poäng

Administration 1 (ADMADM01) - 100
Information och kommunikation 1 (INFINF01) - 100
Servicekunskap (FÖSSEV0) - 100
Reception 1 (HOTREC01) - 100

Butikssäljare, basdel, 400 p

Praktisk marknadsföring 1 (HANPRA01) - 100
Personlig försäljning 1 (FÖSPER01) - 100
Servicekunskap (FÖSSEV0) - 100
Information och kommunikation 1 (INFINF01) - 100

Administratör, fördjupning, 400 p

Administration 2 (ADMADM02) - 100
Information och kommunikation 2 (INFINF02) - 100
Affärskommunikation (AFFAFÄ00S) - 100
Reception 2 (HOTREC02) - 100

Butikssäljare, fördjupning, 400 p

Praktisk marknadsföring 2 (HANPRA02) - 100
Inköp 1 (INKINK01) - 100
Personlig försäljning 2 (FÖSPER02) - 100
Handel- specialisering (HANHAN00S) - 100

Inköpsassistent, 800 p

Branschkunskap inom handel & admin (HANBRS0) - 100
Entreprenörskap (ENTENR0) - 100
Personlig försäljning 1 (FÖSPER01) - 100
Praktisk marknadsföring 1 (HANPRA01) - 100
Administration 1 (ADMADM01) - 100
Företagsekonomi 1 (FÖRFÖR01) - 100
Inköp 1 (INKINK01) - 100
Inköp 2 (INKINK02) - 100

Redovisning- och HR-assistent

Personaladministration (ADMPER0) - 100
Företagsekonomi 1 (FÖRFÖR01) - 100
Företagsekonomi 2 (FÖRFÖR02) - 100
Redovisning 2 (FÖRRED02) - 100
Administration 1 (ADMADM01) - 100
Administration 2 (ADMADM02) - 100
Administration - specialisering (ADMADM00S) - 100
Affärskommunikation (AFFAFÄ00S) - 100

Egen företagare, 500 p

Entreprenörskap och företagande (FÖRENT0) - 100
Affärsjuridik (JURAFF0) - 100
Praktisk marknadsföring 1 (HANPRA01) - 100
Redovisning 1 (FÖRRED01) - 100
Information och kommunikation 1 (INFINF01) - 100