Gå till It's Learning
  • Vård & Omsorg

    Vård & Omsorg
    För dig som vill hjälpa andra

Vård & Omsorg


En yrkesutbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom hälso- och sjukvård, omvårdnad och omsorg.


Vård- och omsorgsprogrammet ger dig möjlighet att hitta ett yrke inom ett brett verksamhetsfält - du kan bland annat arbeta inom akutsjukvård, öppenvård, psykiatrisk vård, hemsjukvård, hemtjänst och särskilda boenden för äldre och funktionshindrade samt inom förebyggande hälsa. 

När du läser programmet får du kostnadsfritt delta i praktiska övningar såsom hjärt- och lungräddning och APU(Arbetsplatsförlagd utbildning).

Tycker du om att arbeta med människor så kommer du att hitta en inriktning som passar just dig! 

Validera

Har du redan kunskap och erfarenhet sedan tidigare så kan du validera, det innebär att du får ett individanpassat utbildningsinnehåll där vi utgår från dina tidigare kunskaper och erfarenheter och du kompletterar med de delar du saknar. 

Betyg, intyg och diplom

Samtliga kurser leder till behörighetsgivande betyg, efter avslutad utbildning får du betyg och utbildningsdiplom.

Vi erbjuder kurs i hjärt- och lungräddning. Efter avslutad kurs får du ett intyg om att du deltagit.

Studietakt och Studieform

Oavsett vilken kommun du bor i kan du välja att studera på heltid eller deltid, med föreläsningar eller på distans

Kursutbud i Nacka kommun

A-delen

Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Medicin 1 (MEDMED01) - 150
Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01) - 200

B-delen

Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02) - 150
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100

C-delen

Här väljer du den inriktning du är mest intresserad av!

Hälso- och sjukvård - Vuxna

Hemsjukvård (SJUHEM0) - 100
Medicin 2 (MEDMED02) - 100
Akutsjukvård (SJUAKU0) - 200

Psykiatri

Rättpsykiatri (PSYRÄS0) - 100
Samhällsbaserad psykiatri (PSYSAM0) - 100
Psykiatri 2 (PSYPSY02) - 200

Funktionshinder

Friskvård och hälsa (HAAFRI0) - 100
Vårdpedagogik och handledning (PEAVÅD0) - 100
Specialpedagogik 2 (SPCSPE02) - 100
Teknik i vård och omsorg (TENTEK0) - 100

Äldreomsorg och demens

Hemsjukvård (SJUHEM0) - 100
Vård och omsorg vid demenssjukdom (GERVÅR0) - 100
Äldres hälsa och livskvalitet (GERÄLD0) - 200

Kursutbud i Stockholms kommun

Vård- och omsorgsprogrammet är uppdelat i en A-, B- och C-del

A-delen, 450 poäng

Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Medicin 1 (MEDMED01) - 150
Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01) - 200

B-delen, 500 poäng

Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02) - 150
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100

C-delen, 400 poäng

Här väljer du den inriktning du är mest intresserad av!

Akutsjukvård

Akutsjukvård (SJUAKU0) - 200
Räddningsmedicin (SJURÄD0) - 100
Medicin 2 (MEDMED02) - 100

Boendestödjare och vårdare

Socialt arbete (SOCSOI0) - 100
Specialpedagogik 2 (SPCSPE02) - 100
Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0) - 100

Psykiatri

Rättpsykiatri (PSYRÄS0) - 100
Samhällsbaserad psykiatri (PSYSAM0) - 100
Psykiatri 2 (PSYPSY02) - 200

Äldreomsorg

Vård och omsorg vid demenssjukdom (GERVÅR0) - 100
Hemsjukvård (SJUHEM0) - 100
Äldres hälsa och livskvalitet (GERÄLD0) - 200
Inga träffar.

Kursutbud

Vård- och omsorgsprogrammet består av en Basdel och en fördjupningsdel

Basdelen, 950 poäng

Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Medicin 1 (MEDMED01) - 150
Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01) - 200
Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02) - 150
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100

Fördjupningsdelen

Här väljer du den inriktning du är mest intresserad av!

Fördjupning, Funktionsnedsättning/Stödassistent, 400 p

Friskvård och hälsa (HAAFRI0) - 100
Specialpedagogik 2 (SPCSPE02) - 100
Teknik i vård och omsorg (TENTEK0) - 100
Vårdpedagogik och handledning (PEAVÅD0) - 100

Fördjupning, Hälso- och Sjukvård, 400 p

Akutsjukvård (SJUAKU0) - 200
Medicin 2 (MEDMED02) - 100
Vårdpedagogik och handledning (PEAVÅD0) - 100

Fördjupning, Psykiatri/socialt behandlingsarbete, 400 p

Psykiatri 2 (PSYPSY02) - 200
Samhällsbaserad psykiatri (PSYSAM0) - 100
Vårdpedagogik och handledning (PEAVÅD0) - 100

Fördjupning, Äldreomsorg, 400 p

Vård och omsorg vid demenssjukdom (GERVÅR0) - 100
Vårdpedagogik och handledning (PEAVÅD0) - 100
Äldres hälsa och livskvalitet (GERÄLD0) - 200

Kursutbud i Värmdö kommun

Vård- och omsorgsprogrammet är uppdelat i en A-, B- och C-del

A-delen, 450 p

Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Medicin 1 (MEDMED01) - 150
Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01) - 200

B-delen, 500 p

Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02) - 150
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100

C-delen, 400 p

Här väljer du den inriktning du är mest intresserad av!

Hälso- och sjukvård - Vuxna

Akutsjukvård (SJUAKU0) - 200
Hemsjukvård (SJUHEM0) - 100
Medicin 2 (MEDMED02) - 100

Hälso- och sjukvård - Barn och ungdomar

Barn- och ungdomssjukvård (SJUBAR0) - 200
Barnhälsovård (HAABAR0) - 100
Vårdpedagogik och handledning (PEAVÅD0) - 100

Psykiatri

Psykiatri 2 (PSYPSY02) - 200
Rättpsykiatri (PSYRÄS0) - 100
Samhällsbaserad psykiatri (PSYSAM0) - 100

Funktionshinder

Friskvård och hälsa (HAAFRI0) - 100
Specialpedagogik 2 (SPCSPE02) - 100
Teknik i vård och omsorg (TENTEK0) - 100
Vårdpedagogik och handledning (PEAVÅD0) - 100

Äldreomsorg och demens

Hemsjukvård (SJUHEM0) - 100
Vård och omsorg vid demenssjukdom (GERVÅR0) - 100
Äldres hälsa och livskvalitet (GERÄLD0) - 200