Gå till It's Learning
  • Barn & fritid - bildspel

    Barn & Fritid
    För dig som vill jobba med vår framtid

Yrkespaket till Barnskötare


En yrkesutbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom förskola, fritidshem och annan fritidsverksamhet.


Yrkespaketet till Barnskötare är en bred utbildning för dig som vill arbeta med hälsa, fritid och olika friskvårdsaktiviteter för människor i alla åldrar eller med stöd och service inom funktionshinderområdet. 

Bli utbildad för att arbeta inom fritid och friskvård, som barnskötare, elevassistent i skolan, personlig assistent. I utbildningen ingår praktiska övningar och APU(Arbetsplatsförlagd utbildning). 

Tycker du om att arbeta med pedagogik, ledarskap, fritid, friskvård och inom social verksamhet så du att hitta en inriktning som passar just dig. 

Validera

Har du redan kunskap och erfarenhet sedan tidigare så kan du validera, det innebär att du får ett individanpassat utbildningsinnehåll där vi utgår från dina tidigare kunskaper och erfarenheter och du kompletterar med de delar du saknar. 

Betyg, intyg och diplom

Samtliga kurser leder till behörighetsgivande betyg, efter avslutad utbildning får du betyg och utbildningsdiplom

Studietakt och Studieform

Oavsett vilken kommun du bor i kan du välja att studera på heltid eller deltid, med föreläsningar eller på distans

Studera med aktivitetsstöd

Fr.o.m den 1 november 2020 finns möjlighet att studera en yrkesutbildning med bibehållet aktivitetsstöd.

Kontakta Arbetsförmedlingen och meddela dem att du är intresserad av att studera ett yrkespaket hos oss. Sen beslutar de ifall de tycker att det är en bra insats för dig, läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida genom att klicka här

Kursutbud i Nacka kommun

Barn- och fritidsprogrammet är uppdelat i en bas- och påbyggnadsdel där man väljer en inriktning

OBS: Har du läst den gamla A+B delen så ska du istället för att söka påbyggnadsdelen söka de enstaka kurserna: Specialpedagogik 1, Etnicitet och kulturmöten, Pedagogiska teorier och praktiker, Grundläggande vård och omsorg

Basdelen, 900 p

Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Lärande och utveckling (PEDLÄR0) - 100
Människors miljöer (PEDMÄI0) - 100
Kommunikation (PEDKOU0) - 100
Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0) - 100
Pedagogiska teorier och praktiker (PEDPED0) - 100
Etnicitet och kulturmöten (SOIETN0) - 100
Grundläggande vård och omsorg (GRUGRD0) - 100
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100

Påbyggnadsdel, Barnskötare 400 p

Skapande verksamhet (PEGSKP0) - 100
Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) - 200
Barns lärande och växande (PEDBAS0) - 100

Påbyggnadsdel, Elevassistent 400 p

Specialpedagogik 2 (SPCSPE02) - 100
Barns lärande och växande (PEDBAS0) - 100
Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) - 200

Kursutbud

Barn- och fritidsprogrammet är uppdelat i en bas- och påbyggnadsdel där man väljer en inriktning

OBS: Har du läst den gamla A+B delen så ska du istället för att söka påbyggnadsdelen söka de enstaka kurserna: Specialpedagogik 1, Etnicitet och kulturmöten, Pedagogiska teorier och praktiker, Grundläggande vård och omsorg

Basdelen, 900 p

Grundläggande vård och omsorg (GRUGRD0) - 100
Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Kommunikation (PEDKOU0) - 100
Lärande och utveckling (PEDLÄR0) - 100
Människors miljöer (PEDMÄI0) - 100
Pedagogiska teorier och praktiker (PEDPED0) - 100
Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0) - 100
Etnicitet och kulturmöten (SOIETN0) - 100
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100

Påbyggnadsdel Barnskötare, 400 p

Barns lärande och växande (PEDBAS0) - 100
Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) - 200
Skapande verksamhet (PEGSKP0) - 100

Påbyggnadsdel Elevassistent, 400 p

Barns lärande och växande (PEDBAS0) - 100
Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) - 200
Specialpedagogik 2 (SPCSPE02) - 100

Kursutbud i Värmdö kommun

Barn- och fritidsprogrammet är uppdelat i en A-, B- och C-del

A-delen, 500 p

Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Lärande och utveckling (PEDLÄR0) - 100
Människors miljöer (PEDMÄI0) - 100
Kommunikation (PEDKOU0) - 100
Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0) - 100

B-delen, 400 p

Skapande verksamhet (PEGSKP0) - 100
Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) - 200
Barns lärande och växande (PEDBAS0) - 100

C-delen, 450 p

Välj den inriktning som du är mest intresserad av

Pedagogiskt arbete

Pedagogiska teorier och praktiker (PEDPED0) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100

Fritid och hälsa

Entreprenörskap (ENTENR0) - 100
Ledarskap och organisation (LEDLED0) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Friskvård och hälsa (HAAFRI0) - 100

Socialt arbete

Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50

Kursutbud

Barn- och fritidsprogrammet är uppdelat i en bas- och påbyggnadsdel där man väljer en inriktning

OBS: Har du läst den gamla A+B delen så ska du istället för att söka påbyggnadsdelen söka de enstaka kurserna: Specialpedagogik 1, Etnicitet och kulturmöten, Pedagogiska teorier och praktiker, Grundläggande vård och omsorg

Basdelen, 900 p

Grundläggande vård och omsorg (GRUGRD0) - 100
Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Kommunikation (PEDKOU0) - 100
Lärande och utveckling (PEDLÄR0) - 100
Människors miljöer (PEDMÄI0) - 100
Pedagogiska teorier och praktiker (PEDPED0) - 100
Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0) - 100
Etnicitet och kulturmöten (SOIETN0) - 100
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100

Påbyggnadsdel Barnskötare, 400 p

Barns lärande och växande (PEDBAS0) - 100
Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) - 200
Skapande verksamhet (PEGSKP0) - 100

Påbyggnadsdel Elevassistent, 400 p

Barns lärande och växande (PEDBAS0) - 100
Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) - 200
Specialpedagogik 2 (SPCSPE02) - 100

Kursutbud i Sundbybergs kommun

Barn- och fritidsprogrammet är uppdelat i en A-, B- och C-del

A-delen, 500 p

Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Lärande och utveckling (PEDLÄR0) - 100
Människors miljöer (PEDMÄI0) - 100
Kommunikation (PEDKOU0) - 100
Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0) - 100

B-delen, 400 p

Skapande verksamhet (PEGSKP0) - 100
Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) - 200
Barns lärande och växande (PEDBAS0) - 100

C-delen, 400 p

Etnicitet och kulturmöten (SOIETN0) - 100
Socialpedagogik (PEASOC0) - 100
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100
Specialpedagogik 2 (SPCSPE02) - 100