Gå till It's Learning

Näthandel 2

  • Kurskod: NÄTNÄT02
  • Poäng: 100
  • Program: Fristående
Kurslitteratur

Försäljning på nätet, lösningar(Näthandel B), från affärsidé till färdig nätbutik! av Anders Pihlgård, Bo Skandevall, Peter Svensson
ISBN: 9789147100491

Köp här

Läs detaljerad kursbeskrivning

Sök kursen via din kommun