Gå till It's Learning

Miljö- & Kvalitetscertifierade


Vi är Kvalitets- & Miljöcertifierade!


Kvalitet

Vi arbetar ständigt med kvalitet och förbättringar för att leva upp till våra visioner som vuxenutbildare och jobbexpert, dina förväntningar som elev och kommunernas förväntningar som uppdragsgivare. Som ett bevis på vårt åtagande är OLU certifierade enligt ISO 9001:2015, en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

 

Miljö

Omsorg om miljön är en viktig del i vårt arbete. Vi vill bidra till en god miljö i allt vårt dagliga arbete. Som ett led i arbetsmiljöarbetet har vi certifierat vårt miljöarbete enligt ISO 14001:2015, en internationell miljöledningsstandard.