Gå till It's Learning

SFI Studieväg 1-3


SFI, svenska för invandrare, är en kvalificerad språkutbildning där du lär dig läsa, skriva, tala och förstå svenska språket.


OLU har SFI via Nacka kommun och Värmdö kommun och vår klassrumsundervisning sker i våra lokaler i Ektorps centrum i Nacka.

SFI finns på olika nivåer som kallas studievägar. De studievägar som finns är 1-3 med innehållande kurser A-D och beroende på din kunskap placeras du på den studieväg som passar dig att starta på.

Du kan välja att läsa SFI både på dagtid eller kvällstid, och i klassrum eller på distans. Vi startar kurser varje vecka, ansök och starta när det passar dig.

Vi har också kombinationsutbildningar med SFI som du kan välja att ansöka till hos oss som är;

SFI i kombination med Samhällsorientering – Kursen Samhällsorientering pågår i kombination med SFI under sex veckor och du lär dig om det svenska samhället, vården och skolan, din kommun och Sverige.

SFI i kombination med Yrkes SFI – En yrkesutbildning som du läser i kombination med SFI. Vi har yrkesutbildning som ger dig behörighet till att arbeta som vårdbiträde, barnskötare, eller butikssäljare.

Efter din sista studieväg i SFI med kursen D så kan du fortsätta studera svenska hos oss, då är nästa steg SVA grund, svenska som andraspråk grundläggande. Du kan välja att läsa SVA grund i kombination med en yrkesutbildning inom Vård- och omsorg, Barn- och fritid, Hotell- och turism, eller Handels- och administration för en yrkesbehörighet som leder till arbete.

 Allt för att du snabbt ska komma ut i jobb eller vidare till högre studier!

Hur ansöker jag till SFI?