Gå till It's Learning

Vår lärplattform


It´s Learning


Lärplattformen är en webbaserad kursmiljö för kommunikation mellan lärare och studenter.

Vi använder en lärplattform som heter It´s Learning, den är idag den största lärplattformen i Europa och utvecklades från början av studenter.

För dig som elev:

Det enda du behöver för att koppla upp dig är internet.

När du börjar din utbildning får du en egen inloggning till It`s Learning. Där finns din kurssida och allmän information om skolan och vad som är aktuellt.

På kurssidan hittar du all information om din kurs, din egen studieplan, kursens upplägg, dina studieuppgifter, undervisning och övningar.   Via lärportalen kan du kommunicera med din lärare och med din studiegrupp.

Om du studerar på distans erbjuder It´s Learning allt du behöver för ditt lärande i kursen.  Du får övningar att arbeta med, studieuppgifter att lösa, återkoppling och feedforward.

Om du studerar i klassrum använder du It´s Learning som ett förstärkt klassrum, det virtuella klassrummet, där du hittar ännu mer information, ännu fler övningar och på ett enkelt sätt kan repetera en process, ett praktiskt moment och en föreläsning.

It´s Learning är en lärplattform i tiden som hela tiden utvecklas!