Gå till It's Learning
  • Vård & Omsorg

    Vård & Omsorg
    För dig som vill hjälpa andra

Vård & Omsorg


En yrkesutbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom hälso- och sjukvård, omvårdnad och omsorg.


Vård- och omsorgsprogrammet ger dig möjlighet att hitta ett yrke inom ett brett verksamhetsfält - du kan bland annat arbeta inom akutsjukvård, öppenvård, psykiatrisk vård, hemsjukvård, hemtjänst och särskilda boenden för äldre och funktionshindrade samt inom förebyggande hälsa. 

När du läser programmet får du kostnadsfritt delta i praktiska övningar såsom hjärt- och lungräddning och APU(Arbetsplatsförlagd utbildning).

Tycker du om att arbeta med människor så kommer du att hitta en inriktning som passar just dig! 

Nya paket vård och omsorgsprogrammet from 2021-08-02 

Undersköterska 1500 poäng:

Utbildningen syftar till att ge dig förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. De första 45 veckorna av utbildningen motsvarar kurspaketet Vårdbiträde. 15% av den sammanhållna utbildningen motsvarar 12 veckor APL (Arbetsplatsförlagt lärande). APL innebär lärande på en eller flera arbetsplatser. Du följer din handledares schema, vilket innebär att du kan ha pass dagtid, kvällstid och/eller helg.

Vårdbiträde 800 poäng:

Utbildningen syftar till att ge eleven: • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. grundläggande kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Validera

Har du redan kunskap och erfarenhet sedan tidigare så kan du validera, det innebär att du får ett individanpassat utbildningsinnehåll där vi utgår från dina tidigare kunskaper och erfarenheter och du kompletterar med de delar du saknar. 

Betyg, intyg och diplom

Samtliga kurser leder till behörighetsgivande betyg, efter avslutad utbildning får du betyg och utbildningsdiplom.

Vi erbjuder kurs i hjärt- och lungräddning. Efter avslutad kurs får du ett intyg om att du deltagit.

Studietakt och Studieform

Oavsett vilken kommun du bor i kan du välja att studera på heltid eller deltid, med föreläsningar eller på distans

Studera med aktivitetsstöd

Fr.o.m den 1 november 2020 finns möjlighet att studera en yrkesutbildning med bibehållet aktivitetsstöd.

Kontakta Arbetsförmedlingen och meddela dem att du är intresserad av att studera ett yrkespaket hos oss. Sen beslutar de ifall de tycker att det är en bra insats för dig, läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida genom att klicka här

Kursutbud i Nacka kommun

Vård- och omsorgsprogrammet

(Har du redan betyg i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1/Samhällskunskap 1a1 så behöver du inte läsa dem)

Undersköterska, Funktionshinder 1500p

Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) - 100
Medicin 1 (MEDMED01) - 150
Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01) - 200
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100
Socialpedagogik (PEASOC0) - 100
Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02) - 150
Vårdpedagogik och handledning (PEAVÅD0) - 100
Specialpedagogik 2 (SPCSPE02) - 100
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) - 50
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) - 100

Undersköterska, Hälso- och sjukvård 1500p

Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) - 100
Medicin 1 (MEDMED01) - 150
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01) - 200
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100
Medicin 2 (MEDMED02) - 100
Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02) - 150
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) - 50
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) - 100

Undersköterska, Psykiatri 1500p

Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) - 100
Medicin 1 (MEDMED01) - 150
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01) - 200
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100
Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02) - 150
Psykiatri 2 (PSYPSY02) - 200
Samhällsbaserad psykiatri (PSYSAM0) - 100
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) - 50
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) - 100

Undersköterska, Äldreomsorg 1500p

Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) - 100
Medicin 1 (MEDMED01) - 150
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01) - 200
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100
Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02) - 150
Äldres hälsa och livskvalitet (GERÄLD0) - 200
Vård och omsorg vid demenssjukdom (GERVÅR0) - 100
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) - 50
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) - 100
Inga träffar.

Kursutbud

Vård- och omsorgsprogrammet

(Har du redan betyg i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1/Samhällskunskap 1a1 så behöver du inte läsa dem)

Undersköterska, Funktionshinder

Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Medicin 1 (MEDMED01) - 150
Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01) - 200
Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02) - 150
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Socialpedagogik (PEASOC0) - 100
Specialpedagogik 2 (SPCSPE02) - 100
Vårdpedagogik och handledning (PEAVÅD0) - 100
Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) - 50
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) - 100

Undersköterska, Hälso- och sjukvård

Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Medicin 1 (MEDMED01) - 150
Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01) - 200
Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02) - 150
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Medicin 2 (MEDMED02) - 100
Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) - 50
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) - 100

Undersköterska, Psykiatri

Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Medicin 1 (MEDMED01) - 150
Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01) - 200
Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02) - 150
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Psykiatri 2 (PSYPSY02) - 200
Samhällsbaserad psykiatri (PSYSAM0) - 100
Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) - 50
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) - 100

Undersköterska, Äldreomsorg

Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Medicin 1 (MEDMED01) - 150
Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01) - 200
Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02) - 150
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Vård och omsorg vid demenssjukdom (GERVÅR0) - 100
Äldres hälsa och livskvalitet (GERÄLD0) - 200
Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) - 50
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) - 100

Kursutbud i Värmdö kommun

Vård- och omsorgsprogrammet är uppdelat i en A-, B- och C-del

A-delen, 450 p

Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Medicin 1 (MEDMED01) - 150
Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01) - 200

B-delen, 500 p

Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02) - 150
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100

C-delen, 400 p

Här väljer du den inriktning du är mest intresserad av!

Hälso- och sjukvård - Vuxna

Medicin 2 (MEDMED02) - 100

Hälso- och sjukvård - Barn och ungdomar

Vårdpedagogik och handledning (PEAVÅD0) - 100

Psykiatri

Psykiatri 2 (PSYPSY02) - 200
Samhällsbaserad psykiatri (PSYSAM0) - 100

Funktionshinder

Friskvård och hälsa (HAAFRI0) - 100
Specialpedagogik 2 (SPCSPE02) - 100
Teknik i vård och omsorg (TENTEK0) - 100
Vårdpedagogik och handledning (PEAVÅD0) - 100

Äldreomsorg och demens

Vård och omsorg vid demenssjukdom (GERVÅR0) - 100
Äldres hälsa och livskvalitet (GERÄLD0) - 200

Kursutbud

Vård- och omsorgsprogrammet

(Har du redan betyg i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1/Samhällskunskap 1a1 så behöver du inte läsa dem)

Undersköterska, Funktionshinder

Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Medicin 1 (MEDMED01) - 150
Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01) - 200
Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02) - 150
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Socialpedagogik (PEASOC0) - 100
Specialpedagogik 2 (SPCSPE02) - 100
Vårdpedagogik och handledning (PEAVÅD0) - 100
Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) - 50
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) - 100

Undersköterska, Hälso- och sjukvård

Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Medicin 1 (MEDMED01) - 150
Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01) - 200
Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02) - 150
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Medicin 2 (MEDMED02) - 100
Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) - 50
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) - 100

Undersköterska, Psykiatri

Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Medicin 1 (MEDMED01) - 150
Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01) - 200
Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02) - 150
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Psykiatri 2 (PSYPSY02) - 200
Samhällsbaserad psykiatri (PSYSAM0) - 100
Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) - 50
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) - 100

Undersköterska, Äldreomsorg

Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Medicin 1 (MEDMED01) - 150
Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01) - 200
Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02) - 150
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 50
Vård och omsorg vid demenssjukdom (GERVÅR0) - 100
Äldres hälsa och livskvalitet (GERÄLD0) - 200
Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) - 50
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) - 100

Kursutbud i Sundbybergs kommun

Vård- och omsorgsprogrammet är uppdelat i en A-, B- och C-del

A-delen, 450 poäng

Hälsopedagogik (HALHAL0) - 100
Medicin 1 (MEDMED01) - 150
Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01) - 200

B-delen, 500 poäng

Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02) - 150
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) - 100

C-delen, 400 poäng

Här väljer du den inriktning du är mest intresserad av!

Akutsjukvård

Medicin 2 (MEDMED02) - 100

Boendestödjare och vårdare

Specialpedagogik 2 (SPCSPE02) - 100
Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0) - 100

Psykiatri

Samhällsbaserad psykiatri (PSYSAM0) - 100
Psykiatri 2 (PSYPSY02) - 200

Äldreomsorg

Vård och omsorg vid demenssjukdom (GERVÅR0) - 100
Äldres hälsa och livskvalitet (GERÄLD0) - 200