Gå till It's Learning
  • Vård & Omsorg

    Vård & Omsorg
    För dig som vill hjälpa andra

Vård & Omsorg


En yrkesutbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom hälso- och sjukvård, omvårdnad och omsorg.


Yrkespaketet till undersköterska ger dig möjlighet att hitta ett yrke inom ett brett verksamhetsfält - du kan bland annat arbeta inom akutsjukvård, öppenvård, psykiatrisk vård, hemsjukvård, hemtjänst och särskilda boenden för äldre och funktionshindrade samt inom förebyggande hälsa. 

När du läser utbildningen får du kostnadsfritt delta i praktiska övningar såsom hjärt- och lungräddning och APU(Arbetsplatsförlagd utbildning).

Tycker du om att arbeta med människor så kommer du att hitta en inriktning som passar just dig! 

Nya yrkespaket from 2021-08-02 

Undersköterska 1500 poäng:

Utbildningen syftar till att ge dig förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. De första 45 veckorna av utbildningen motsvarar kurspaketet Vårdbiträde. 15% av den sammanhållna utbildningen motsvarar 12 veckor APL (Arbetsplatsförlagt lärande). APL innebär lärande på en eller flera arbetsplatser. Du följer din handledares schema, vilket innebär att du kan ha pass dagtid, kvällstid och/eller helg.

Vårdbiträde 800 poäng:

Utbildningen syftar till att ge eleven: • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. grundläggande kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Validera

Har du redan kunskap och erfarenhet sedan tidigare så kan du validera, det innebär att du får ett individanpassat utbildningsinnehåll där vi utgår från dina tidigare kunskaper och erfarenheter och du kompletterar med de delar du saknar. 

Betyg, intyg och diplom

Samtliga kurser leder till behörighetsgivande betyg, efter avslutad utbildning får du betyg och utbildningsdiplom.

Vi erbjuder kurs i hjärt- och lungräddning. Efter avslutad kurs får du ett intyg om att du deltagit.

Studietakt och Studieform

Oavsett vilken kommun du bor i kan du välja att studera på heltid eller deltid, med föreläsningar eller på distans

Studera med aktivitetsstöd

Fr.o.m den 1 november 2020 finns möjlighet att studera en yrkesutbildning med bibehållet aktivitetsstöd.

Kontakta Arbetsförmedlingen och meddela dem att du är intresserad av att studera ett yrkespaket hos oss. Sen beslutar de ifall de tycker att det är en bra insats för dig, läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida genom att klicka här

Kursutbud i Nacka kommun

Undersköterska, 1500 poäng

Anatomi och fysiologi 1 (ANOANA01) - 50
Anatomi och fysiologi 2 (ANOANA02) - 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (FUTFUN01) - 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (FUTFUN02) - 100
Gerontologi och geriatrik (GERGER0) - 100
Hälso- och sjukvård 1 (HAOHAL01) - 100
Hälso- och sjukvård 2 (HAOHAL02) - 100
Omvårdnad 1 (OMVOMV01) - 100
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Psykiatri 2 (PSYPSK02) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Social omsorg 1 (SOASOC01) - 100
Social omsorg 2 (SOASOC02) - 100
Svenska 1 (SVESVE01) - 100
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) - 100
Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) - 50
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 100

Vårdbiträde, 800 poäng

Anatomi och fysiologi 1 (ANOANA01) - 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (FUTFUN01) - 100
Gerontologi och geriatrik (GERGER0) - 100
Hälso- och sjukvård 1 (HAOHAL01) - 100
Omvårdnad 1 (OMVOMV01) - 100
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Social omsorg 1 (SOASOC01) - 100
Svenska 1 (SVESVE01) - 100
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) - 100
Inga träffar.

Kursutbud

Undersköterska, 1500 poäng

Anatomi och fysiologi 1 (ANOANA01) - 50
Anatomi och fysiologi 2 (ANOANA02) - 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (FUTFUN01) - 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (FUTFUN02) - 100
Gerontologi och geriatrik (GERGER0) - 100
Hälso- och sjukvård 1 (HAOHAL01) - 100
Hälso- och sjukvård 2 (HAOHAL02) - 100
Omvårdnad 1 (OMVOMV01) - 100
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Psykiatri 2 (PSYPSK02) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Social omsorg 1 (SOASOC01) - 100
Social omsorg 2 (SOASOC02) - 100
Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) - 50
Svenska 1 (SVESVE01) - 100
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) - 100
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 100

Vårdbiträde, 800 poäng

Anatomi och fysiologi 1 (ANOANA01) - 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (FUTFUN01) - 100
Gerontologi och geriatrik (GERGER0) - 100
Hälso- och sjukvård 1 (HAOHAL01) - 100
Omvårdnad 1 (OMVOMV01) - 100
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Psykiatri 2 (PSYPSK02) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Social omsorg 1 (SOASOC01) - 100
Svenska 1 (SVESVE01) - 100
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) - 100

Kursutbud i Värmdö kommun

Undersköterska, 1500 poäng

Anatomi och fysiologi 1 (ANOANA01) - 50
Anatomi och fysiologi 2 (ANOANA02) - 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (FUTFUN01) - 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (FUTFUN02) - 100
Gerontologi och geriatrik (GERGER0) - 100
Hälso- och sjukvård 1 (HAOHAL01) - 100
Hälso- och sjukvård 2 (HAOHAL02) - 100
Omvårdnad 1 (OMVOMV01) - 100
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Psykiatri 2 (PSYPSK02) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Social omsorg 1 (SOASOC01) - 100
Social omsorg 2 (SOASOC02) - 100
Svenska 1 (SVESVE01) - 100
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) - 100
Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) - 50
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 100

Vårdbiträde, 800 poäng

Anatomi och fysiologi 1 (ANOANA01) - 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (FUTFUN01) - 100
Gerontologi och geriatrik (GERGER0) - 100
Hälso- och sjukvård 1 (HAOHAL01) - 100
Omvårdnad 1 (OMVOMV01) - 100
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Social omsorg 1 (SOASOC01) - 100
Svenska 1 (SVESVE01) - 100
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) - 100

Kursutbud

Undersköterska, 1500 poäng

Anatomi och fysiologi 1 (ANOANA01) - 50
Anatomi och fysiologi 2 (ANOANA02) - 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (FUTFUN01) - 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (FUTFUN02) - 100
Gerontologi och geriatrik (GERGER0) - 100
Hälso- och sjukvård 1 (HAOHAL01) - 100
Hälso- och sjukvård 2 (HAOHAL02) - 100
Omvårdnad 1 (OMVOMV01) - 100
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Psykiatri 2 (PSYPSK02) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) - 50
Social omsorg 1 (SOASOC01) - 100
Social omsorg 2 (SOASOC02) - 100
Svenska 1 (SVESVE01) - 100
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) - 100
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 100

Vårdbiträde, 800 poäng

Anatomi och fysiologi 1 (ANOANA01) - 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (FUTFUN01) - 100
Gerontologi och geriatrik (GERGER0) - 100
Hälso- och sjukvård 1 (HAOHAL01) - 100
Omvårdnad 1 (OMVOMV01) - 100
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Social omsorg 1 (SOASOC01) - 100
Svenska 1 (SVESVE01) - 100
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) - 100

Kursutbud i Sundbybergs kommun

Undersköterska, 1500 poäng

Anatomi och fysiologi 1 (ANOANA01) - 50
Anatomi och fysiologi 2 (ANOANA02) - 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (FUTFUN01) - 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (FUTFUN02) - 100
Gerontologi och geriatrik (GERGER0) - 100
Hälso- och sjukvård 1 (HAOHAL01) - 100
Hälso- och sjukvård 2 (HAOHAL02) - 100
Omvårdnad 1 (OMVOMV01) - 100
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Psykiatri 2 (PSYPSK02) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) - 50
Social omsorg 1 (SOASOC01) - 100
Social omsorg 2 (SOASOC02) - 100
Svenska 1 (SVESVE01) - 100
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) - 100
Vård och omsorg - specialisering (VADVAR00s) - 100

Vårdbiträde, 800 poäng

Anatomi och fysiologi 1 (ANOANA01) - 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (FUTFUN01) - 100
Gerontologi och geriatrik (GERGER0) - 100
Hälso- och sjukvård 1 (HAOHAL01) - 100
Omvårdnad 1 (OMVOMV01) - 100
Psykiatri 1 (PSYPSY01) - 100
Psykologi 1 (PSKPSY01) - 50
Social omsorg 1 (SOASOC01) - 100
Svenska 1 (SVESVE01) - 100
Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) - 100